Aborcja bez granic!

Aborcja Bez Granic służyć będzie poradą, praktycznym wsparciem, kreatywnym rozwiązywaniem problemów, oraz, gdzie tylko będzie to konieczne i możliwe, wsparciem finansowym. Aborcja Bez Granic operuje na przekonaniu, ze dostęp do bezpiecznej aborcji nie powinien być uwarunkowany miejscem urodzenia lub rodzajem posiadanego paszportu. Aborcja Bez Granic przyjmie wszystkich i wszystkie potrzebujących Więcej…